Service och support med eftertanke

Fri telefonsupport
Våra återförsäljare och slutkunder har fri telefonsupport där våra servicetekniker ger råd hur eventuella problem kan åtgärdas. Ring 08-534 101 60 eller kontakta din lokala Datek representant.


Gör-det-själv service
Produkterna från Datek är så enkla att serva och reparera att du kan göra en del av arbetet själv. Programmering, kalibrering och felsökning sker smidigt med ljus och ljudsignaler. Det är enkelt att byta ut spakar, kretskort och reläer och vi anordnar även servicekurser för dig som vill ha en grundlig genomgång. Kontakta oss för mer information.


Årlig översyn
Dateks produkter och system är genomgående konstruerade för lång livstid och ett litet behov av reparationer även där driftsmiljön är krävande. Partiklar, kemikalier, fukt och extrema temperaturer påverkar dock produkterna med tiden och det är därför viktigt med regelbundet underhåll. En årlig översyn innebär att vi kommer till dig, går igenom system för system, och åtgärdar det som behövs. Efter översynen får du ett besiktningsprotokoll och 6 månaders garanti.