Nytt radiodirektiv (RED)

Ett nytt radioutrustningsdirektiv har införts i Europa. Direktivet innehåller flera tekniska och administrativa ändringar som innefattar all form av radioutrustning. Dessa ändringar måste implementeras av alla tillverkare av radioutrustning innan 13:e Juni 2017. Från och med detta datum kommer därför alla Dateksystem att levereras tillsammans med en uppdaterad CE-deklaration. Dokumentet finns även tillgängligt elektroniskt som PDF.

CE Deklaration (PDF)