Aktivt kvalitets- och miljöarbete

Vår verksamhet präglas av ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet och miljö. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Miljöpolicy
Datek AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  1. Källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
  2. Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
  3. Samordna leveranser för minimal miljöpåverkan.
  4. Välja miljöanpassade komponenter så långt det är möjligt.
  5. Utveckla produkter med lång livslängd.
  6. Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.Ladda ner certifikat (PDF)